header menu

(c) copyright KIDS praktijk -  by A3webcreations

like button green

Coaching

 

Intakegesprek

 

Wanneer u contact met ons heeft opgenomen ontvangt u een intakeformulier. Dit vult u zo volledig mogelijk in. Wij maken met u vervolgens een afspraak. In een gesprek gaan we in op uw hulpvraag. Om de hulpvraag helder te krijgen komt de totale ontwikkeling van het kind aan bod. Vervolgens gaan we op zoek  naar de voor het kind meest geschikte hulp. Dit kan betekenen dat ik het kind kan helpen of dat in overleg met u doorverwijs. Desgewenst kan ik aanvullend een gesprek hebben met de leerkracht én eventueel  een observatie in de groep uitvoeren.

 

Het verloop van de sessies

 

Het eerste doel is basisveiligheid creëren. Daarbij wordt rekening gehouden met interesses, mogelijkheden en de kwaliteiten van het kind. Aangezien de hulpvraag niet altijd samenvalt met de hulpvraag van het kind gaan we door middel van het gebruik van verschillende werkvormen en methodieken op zoek naar diens hulpbronnen. De werkvormen kunnen zijn: tekenen, lichaamswerk, rollen- en poppenspel, metaforen, bewegen, muziek enz.  De methodieken kunnen zijn: RET (een vorm van cognitieve gedragstherapie), Kids Skills; ( een oplossingsgerichte benadering met als doel: het aanleren van vaardigheden), NLP (neuro linguïstisch programmeren) , visualisaties en technieken uit de systeembenadering.

 

Tussen-/ eindevaluatie

 

Na gemiddeld 5 sessies houden we een tussenevaluatiegesprek. Hierin wordt het proces tot nu toe besproken. Samen kijken we naar de behaalde en nog te behalen doelen. Na ongeveer 10 sessies ronden we de begeleiding af. Dit doen we aan de hand van een eindgesprek.

Werkwijze van KIDS kindercoaching,

13