header menu

(c) copyright KIDS praktijk -  by A3webcreations

like button green

Bijlessen

KIDS praktijk voor coachen & leren verzorgt dagelijks individuele bijlessen in de hoofdvakken:

 

 

*spelling;  woorden en/ of werkwoorden

 

*rekenen; automatiseren en aanleren van rekenoplossingen(inzicht)

 

*taal; óók voor Nederlands als 2de taal

 

*lezen;  technisch lezen, aanleren van een juiste leeshouding, begrijpend lezen /lees strategieën

 

Is er bij uw kind sprake van achterstanden, demotivatie in het leren of tegenvallende resultaten, dan kunnen wij uw kind hierin ondersteuning bieden.

Tijdens een intakegesprek met ouder en/ of kind bespreken we de problemen die er zijn.

U laat ons aan de hand van de meegebrachte schoolresultaten zien op welk vakgebied er hulp nodig is. We maken samen een plan van aanpak. Dit is met name gericht op de hiaten in leerstof, de belevingswereld en de kwaliteiten van uw kind. Er wordt 1 uur intensief gewerkt en tevens krijgt uw kind huiswerk mee. De kracht van het huiswerk zit in oefenen en herhaling. De opdrachten zijn op niveau van het kind en kunnen zelfstandig gemaakt worden.  

 

Bijlessen basisonderwijs  

8